Framtidens hem

Varbergs Bostads
framtidsplaner i Bua

Vår målsättning är att kunna erbjuda våra hyresgäster ett bra och hållbart boende under en mycket lång tid framöver. Att förnya ett bostadsområde i grunden, för de kommande 50 till 100 åren, kräver ett gediget utrednings- och analysarbete. Vi har arbetat med frågan i sju år och äntligen har pusselbitarna börjat falla på plats. 
Den 19 augusti 2020 tog styrelsen ett inriktningsbeslut för framtidens Bua. Ett beslut som innebär en förnyelse och utveckling av Bua. 
 
Utvecklingsområde: Violvägen
Det första steget i utvecklingen av Bua innebär rivning av husen på Violvägen. Rådande markförhållanden och sättningsproblematik har gjort att husen tagit stor skada och kan inte längre stå kvar. 
Under hösten 2021 kommer husen på Violvägen 6 och Violvägen 7 att rivas. Rivning av övriga hus på Violvägen kommer att ske på 3–4 års sikt. 
Hyresgäster med ordinarie hyreskontrakt på Violvägen kommer att erbjudas företräde till ny lägenhet inom Varbergs Bostads bestånd. Hyresgäster som har ett så kallat korttidskontrakt på Violvägen 6 och Violvägen 7 kommer inte att erbjudas en ny lägenhet.
Trots komplicerade markförhållanden, är det möjligt att med rätt teknik och lättare konstruktion, bygga nya hus i området. Varbergs Bostad undersöker möjligheten att tillföra nya lägenheter.
Utvecklingsområde: Alvägen
Det andra steget i Buas utveckling avser lägenhetsbeståndet på Alvägen. Mot bakgrund av det omfattande underhållsbehovet och de ekonomiska och tekniska begränsningarna att rusta upp husen, har det beslutats att husen på Alvägen ska rivas på cirka 10 års sikt. Under tiden ska endast nödvändigt underhåll utföras. 
Hyresgäster med ordinarie hyreskontrakt på Alvägen kommer att erbjudas företräde till ny lägenhet inom Varbergs Bostads bestånd. Lägenheterna på Alvägen kommer fram till rivningen endast att hyras ut på korttidskontrakt.
En ny detaljplan, som innebär tillskott av fler lägenheter, arbetas fram de kommande åren. Varbergs Bostad undersöker även möjligheten att i ett tidigare skede bygga på marken där förskolan står idag, eftersom pågående byggnation av ny förskola sker i anslutning till befintlig skola.

Trots komplicerade markförhållanden, är det möjligt att med rätt teknik och lättare konstruktion, bygga nya hus i området. 

Utvecklingsområde: Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen
Det sista steget i utvecklingen av Bua, omfattar husen på Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen. Eftersom skicket på dessa hus i nuläget bedöms vara gott, innebär det att de kan bevaras och erbjuda fortsatt boende till trogna Bua-bor i ytterligare cirka 25 år. 
Allt eftersom behovet uppstår, kommer vissa underhållsåtgärder att genomföras – såväl invändigt som utvändigt. Genom att bevara Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen, skapar vi även möjlighet till ett fortsatt prisvärt boende i Bua – samtidigt som fastigheterna kan ta emot avflyttande från Violvägen efterhand som lägenheter blir lediga.
En trolig rivning av husen beräknas ske cirka 2045. Därefter planeras ersättningsproduktion av nya lägenheter. 

En väg framåt för hela Bua

När vi blickat bakåt, analyserat nuläge och ser framåt så finns det bara en väg att gå. Sanningen är att vårt bestånd och våra hyresgäster står inför stora förändringar när planerna sätts i verket. Ordet rivning kan ha en negativ klang, men innebär samtidigt positiva möjligheter och framtidsutsikter. 
Ett nytt liv i en modern bostad för våra hyresgäster, men också en chans att vara med och utveckla framtidens Bua för kommande generationer. Många Bua-bor har en mycket stark känsla för och stor framtidstro på sin hemort. Precis som vi. 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound