Här står vi nu

Summering av problem och utmaningar

Varje fastighet har sin egen historia och unika utmaningar
inför framtiden. Här är vår korta resumé över problematik
och potential, fattade beslut, byggnadernas begränsningar
och hur hyresgästernas situation påverkats. 
Violvägen
Mot bakgrund av den utredning om markförhållanden som bolaget hade kännedom om och det faktum att delar av två hus hade rivits redan på 1990-talet, började Varbergs Bostad titta närmare på beståndet på Violvägen. 2014 gjorde man en förnyad markutredning. Varbergs Bostad lät installera mätpunkter som sedan dess mäter husens rörelser kontinuerligt. Det stod snabbt klart att utmaningarna var både stora och svåra.
Mätningarna visade en allvarlig och omfattande sättningsproblematik och man konstaterade snabbt att husens tunga betongkonstruktion inte var anpassad för rådande markförhållanden. Samtidigt vittnade hyresgäster om påverkad boendemiljö med bland annat innerdörrar och fönster som kärvar på grund av sättningar. Man konstaterade att husen på Violvägen inte gick att rädda, utan måste rivas.
Det beslutades att husen på Violvägen skulle rivas på cirka 10 års sikt, med de kontinuerliga mätningarna som utgångspunkt. Redan 2018 visade mätningarna att huset på Violvägen 4 hade sjunkit så pass mycket att det behövde rivas omgående. Befintliga hyresgäster, på ordinarie hyreskontrakt, som önskade bo kvar i Bua erbjöds en ny lägenhet i det övriga beståndet. Denna inriktning kvarstår än idag. 
Alvägen
Samtidigt som bolaget avsåg att rusta upp bostadsområdet, fanns känslan av att något inte riktigt stod rätt till. 2014 inledde Varbergs Bostad en omfattande planering för renovering av fastigheterna på Alvägen och ett koncept för att förnya området i grunden togs fram. I samband med detta började problematiken runt beståendet att uppdagas och det började stå klart att husen skulle behöva en mycket omfattande upprustning för att kunna bevaras för framtiden.
Vid de tekniska undersökningarna som genomfördes stod det dock klart att fastigheterna var i sämre skick än vad man normalt kan förvänta sig. För att underhålla fastigheterna skulle samtliga tak, fasader och fönster behöva bytas. Samma sak gällde all teknik i marken i form av vatten och avlopp. Det skulle i sin tur innebära en helt ny yttre miljö. Kostnaden för detta måste finansieras – och då hade inga invändiga arbeten räknats in. 
Vid förhandlingarna 2016 med företagets formella motpart, Hyresgästföreningen, kunde ingen överenskommelse om projektet träffas och därmed var förnyelsen inte genomförbar ur ett ekonomiskt perspektiv.
Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen 
Situationen på Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen ser mer stabil ut i dagsläget. Markförhållandena är goda och fastigheterna är i bättre skick än på tidigare nämnda adresser. Genomförda besiktningar bekräftar att status på husens konstruktion, stomme och tak är god. Med mindre underhållsinsatser kan fastigheterna bevaras ytterligare en tid. 

Så ser vi på framtiden

Kartläggningen av fastigheterna visar stora utmaningar som vi behöver ta ansvar för på ett kontrollerat sätt, med en tydlig målsättning att erbjuda ett bra och hållbart boende för alla våra hyresgäster under lång tid framöver. 
Förändringar kan vara påfrestande, men ger samtidigt nytt liv och nya möjligheter till området, närområdet och orten i stort. Hur tar vi oss an framtiden?
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound